سلام.من ۱۳ مهر رابطه بدون دخول داشتم لباس زیر و ساپورت هم داشتم منی روی شکم من ریخته شد و بعد اون رابطه سه بار پریود شدم اما پریود اخری من ۱۰ روز تاخیر داشت و حس میکنم حجم خونش کمتر بود.اما درد خیلی زیتدی داشتم و لخته هم داشتم من حدود یک ماه میشه زیر نام احساس کشیدگی و داخل شکمم زیر ناف احساس فشار میکنم زیر شکمم بزرگ تر شده من ۵۰ روز ک از رابطم گذشته بود بی بی چک استفاده کردم منفی بود چند روز پیش هم بی بی طدم بازم منفی بود خواهش میکنم بگید احتمال بارداری هست؟