سلام من 4 یا 5 ساله که درگیر خودارزایی ام هرکار میکنم نمیتونم ترکش کنم
مخصوصا امسال که کنکور دارم و ضعف حافظه ام پیدا کردم میشه کمکم کنید واسه ترکش
و عوارضش تا چه مدت میمونه آیا ازبین میره؟؟