سلام پسری ۱۸ ساله هستم،اولن اینو بگم تقریبا کمتر از ۲۰ کیلو اضافه وزن دارم،خودارضایی میکنم،سایز آلتم هم ۱۲سانته،و خیلی هم زودانزالم،خواستم بدونم به فرض من خود ارضایی رو ترک کنم،آیا ۱۲ سانت آلتی کوچک نی؟چون نسبت به بقیه اطرافیانم خیلی سایزش کمه،بعد هم اینکه خودارضایی رو چیکار کنم،داره دیوونم میکنه،فکرمو داغون کرد،ترو خدا یه راه حل بگید😔،بعد اینم بگید تا چه سنی آلت پسر رشد طولی داره؟