با سلام.پسری13ساله دارم که به تازگی متوجه شدم خودارضایی میکنه.نه دوست صمیمی داره که باهاش در این مورد صحبت کنه و نه دسترسی کنترل نشده به اینترنت و گوشی.حالا من موندم چیکار کنم باهاش به صورت مستقیم از عوارض خود ارضایی صحبت کنم؟براش یادداشت بزارم؟……بخاطراینکه ایام امتحانات هم هست خیلی نگرانم