سلام پسرم دارم وارد 15 سالگی میشم،حدود 3ساله که گاهی خود ارضایی میکنم،پارسال بود که با خود ارضایی مقعدی آشنا شدم و با وسایل مختلف از مقعد خودمو تحریک میکردم و بعد خود ارضایی میکردم،تا چند وقت مشکلی نداشت،الان چند وقته که از اون کار بسیار بسیار پشیمونم و احساس خجالت میکنم،میخواستم بدونم که این کار طبیعی هستش(خود ارضایی مقعدی)و امری رایج بوده،و نیازی به این خجالت و احساس شرمندگی هست،فکرم ذهنم رو بهم ریخته دارم دچار افسردگی میشم