بدجوری معتاد خودارضایی و فیلم پورن شدم و،هرروز ۱ یا ۲ بار خودارضایی انجام میدم.میشه کمک کنید که ترک کنم؟