سلام
پسری هستم 25 ساله — نزدیک 8 سال هست خود ارضایی داشتم
میخوام تا دوماه دیگه داماد بشم —- نگران مشکلات جنسی هستم که ممکنه برام اتفاق بیفته مثل بی میلی و بچه دار نشدن
الان چی باید مصرف کنم و انجام بدم که به مشکلی بر نخورم؟؟؟؟؟