سلام وقت بخیر
دوست صمیی من۲۵سالشه و فرزند آخر خونوادس،خواهر برادر بزرگترش‌نزدیکشون زندگی میکنن و چون سرکار‌میرن دوستم مجبوره از بچه هاشون نگهداری کنه و خیلی خسته شده. ازطرفی خونواده سنتی داره و امکان بیرون رفتن براش نیست و یجورایی افسرده شده. امروز اقدام به خودکشی کرده! خوشبختانه زود بهش رسیدن ولی هنوزم این فکر تو سرشه. منم خیلی باهاش صحبت کردم اما نمیدونم چی بهش بگم که از این کار منصرف شه. ممنون میشم اگه دررابطه با رفتار صحیح باهاش راهنماییم کنین.