من میخوام خودکشی کنم
خیلی وقتم هست ک ب این موضوع فک میکنم
دنبال یه راه برای انجامش هستم
و حتما هم اینکارو میکنم
میخواستم بدونم کاری هست که بتونم الان برای مادرم انجام بدم که بعدا
کمتر غصه بخوره؟اخه از نظر روحی خیلی ضعیفه