سلام یکی از دوستان تازه ام (پسر) در بچگی پدر و مادرش رو از دست داده توسط دوست خانوادگیشون بزرگ شده و مهربونه کودکی سختی داشته و بزرگیشم سخته بعد مدتی عاشق میشه و که عشقش با بهترین دوستش بعد چهار سال فرار میکنه
تصمیم جدی داره که خودشو بکشه و هر جمله ای غیر از تایید کترش بگم دیگه باهام نمیحرفه و میگه نصیحتم نکن…
دیشب کلی گریه کرده
بنظرتون چیکار کنم؟