سلام من یه پسرم ۱۹ سال سن دارم جدیدا از فرو کردن انگشتم در مقعدم لذت میبرم.همجنس باز نیستم میخواستم ببینم این رفتار میتونه مشکل ساز باشه؟