سلام
من پسری ۱۷ ساله هستم
من خود ارضایی دارم حدودا سه سال میشه که گریبانم را گرفته
من تا چند روز پیش در ترک بودم و حدودا سه هفته بود ک خود ارضایی انجام نداده بودم.اما فشار جنسی خیلی شدید بود و جلق زدم
من میخوام ک ترک کنم ولی هر دفعه فکر های ناجور ب سراغم میاد
من نمیدونم چیکار کنم ک هم شهوتم کم شه هم فکرای بیخود نیاد تو سرم
لطفاً کمکم کنید
ممنون