با سلام
بعد از انزال در هنگام ادرار ابتدا لخته خون کوچکی خارج میشود و گاهی اوقات ادرار به اسانی خارج نمیشود
31 ساله- مذکر – بدون مصرف دخانیات و الکل -فعالیت ورزشی کم –
با تشکر