سلام من با همسرم دوبار رابطه داشتیم تو اولین رابطه بعد
از دخول خون ریزی داشتم همراه با درد در هنگام دخول و پرده بکارتم از بین رفت ولی برای بار دوم که رابطه داشتیم ودخول انجام شد خون ریزی بسیار
شدیدی داشتم همراه با درد تقریبا میتونم بگم خون ریزی در حد پریودی میخواستم بدونم علتش چیه ؟