سلام من و همسرم 3 ساله ازدواج كرديم ما الان يك ماهه كه فرزندم به دنيا اومده.از زمان بارداريم متوجه شدم كه شوهرم داره بهم خيانت ميكنه و بارها انكارش كرد و زماني كه بچه به دنيا اومد همسرم اصرار داشت كه به خونه مادرش كه يه شهر ديگه هست برم و چند روزي رو اونجا بمونم منم بعد كلي اصرار شوهرم رفتم و بعد از اينكه برگشتم متوجه شدم توي اين مدت يه دختر رو صيغه كرده بود و اونو آورده بود خونه.خودش ميگه بينمون چيزي نبوده و فقط در حد بوسه و آغوش ولي من باور نميكنم .به من ميگه ببخش و بهم فرصت بده ولي من نميتونم .من ديگه نميخوام به اين زندگي برگردم اصلأ حالم خوب نيست كمكم كنيد