سلام چند روز پيش متوجه شدم كه همسرم بهم خيانت ميكنه بعدش خودش اعتراف كرد كه بله با دختراي ديگه هم در ارتباطه ولي در حد اس ام اسي و چته و براش خيلي عاديه.
من بهش گفتم يا جدايي از من يا جدا شدن از اونا.حالا سرد شده و باهام بد رفتاري ميكنه.لطفأ راهنماييم كنيد