سلام
پسر 20ساله ای هستم دوتا خواهر دارم یکیشون 30سالشه و ی بچه دختر هم داره

دو سال پیش فهمیدم با ی پسر غریبه مجرد در حال چت کردن هستش و موضوع بهش گفتم و با شرمندگی و گریه و قسم خوردن گفت دیگه تکرارش نمیکنم و من موضوعو به خونوادم گفتم

هفته پیش فهمیدم این بار با یک نفر دیگه داره چت میکنه یک نفر که آشنا هستش و تقریبا 55سالشه

موضوعو به خواهرم گفتم و قسم خورد که تکرار نمیکنه و خیلی ابراز پشیمانی کرد

من واقعا دارم دیوانه میشم ، حس میکنم درست به شو نیست گیر کردم نمیدونم به خونوادم بگم موضوعو یا نگم

نمیدونم چی درسته چی غلط به هیچکسی اعتماد ندارم و از این طرف ذهنم درگیره و نمیتونم رو کار و درسم متمرکز شم

خواهشا کمکم کنید چیکار کنم ممنون میشم