ازدواج دومم هست ازدواج اولم به خاطر مرگ همسرم تمام شد.یک سال هست ازدواج مجدد کردم. و‌مدن سه سال قبلش هم با همیر فعلیم دوست بودم. الان باردارم و متوجه شدم همسرم با خانوم های قیغه ای در ارتباط هست. با شرایطی که از خودم گفتم راهکار من چیه؟ چیکار کنم ؟ چه عکس العملی نشون بدم؟