با سلام
تیر ماه 95 با همسرم عقد کردیم همون زمان فهمیدم بها یه دختر دیگه در ارتباط هست و در حد فرستادن و دریافت پیام. بعد ها فهمیدم دوست دختر همسرم بوده قبلاو اینکه تو شهر دیگه و نسبتا دوری هست دختره. بهش فهموندم می دونم و ازش خواستم شاید یه چیزی تو گذشته بوده ولی الان دیگه ازدواج کرده و باید جمع کنه. مدت ها گذشت و من فک کردم تموم شده و به نظرم هم تموم شده بود.
اذر ماه امسال عروسی گرفتیم و زندگی مونو شروع کردیم. یه روز با همسرم دعوام شد و بعدا تو گوشیش دیدم بعد دعوامون به اون دختره دوباره پیامک داده. به روش نیاوردم تا اینکه دو روز پیش تو خونه بودیم که گوشیش زنگ خورد و اون دختره بود. من دیدم و خیلی ناراحت شدم گفت مزاحمم میشه و قرار شد سر ماه سیم کارتشو عوض کنه منم گوشیشو جواب دادم الو بفرمایید گفتم جواب نداد قطع کرد و دیگه زنگ نزد. اما دیروز که از سر کار اومد دیدم پیام های متعددی به هم دادن و در باب جانم و گازت بگیرم و این طور حرفا.
همسرم رو واقعا دوست دارم ولی اون خیلی وقتا سرد هست نسبت بهم همیشه تو حرفاش مثلا شوخی حرف از طلاق میزنه و وقتی بهش میگم دوست دارم میگه ولی من دوست ندارم. نمی دونم چکار کنم خسته شدم لطفا راهنماییم کنید