۲۱ سالمه ۲ سال پیش متوجه خیانت مادرم شدم بهش گفتم تمومش کن گفت ببخشید منم ادامه ندادم از ترس بی آبرویی …ولی میدونستم هنوز در ارتباطه دوباره علنا بهش گفتم بازم میگه ببخشید…مغزم داره میترکههه …کمکم کنین…شرایط خوبی ندارم…اون فردیم که باهاش در ارتباطه خواهر زاده بابامه …چیکار باید بکنم که راحت شم