من متوجه خیانت مادرم با معلم زبانش شدم برام هضم این قضیه خیلی سخته من فقط 18 سالمه درک درستی نسبت ادما و احساساتشون ندارم و فقط چیزی که میخوام اینه که مسئله رو تو ذهنم حل کنم چون امسال کنکور دارم اوضاع درسیم توپ بود ولی افتضاح شد همه چیز یهو بهم بگید به چه مرکزی مراجعه کنم و چه برخوردی با مسئله داشته باشم که بهترین باشه