نامزدم داره خیانت میکنه چن باری دیدم به خانوادم گفتم ولی میگن باید مدرک داشته باشم تا خیانتشو رو کنم ولی نمیدونم چیکار کنم بدون مدرک نمیزارن طلاق بگیرم نامزدمم حتی نمیزاره گوشیشو وردارم حتی باهام بیرونم نمیره تا یکی ببینه مارو میشه راهنماییم کنین.