سلام، من همسرم با دختری در ارتباط هست، همه نوع ارتباط دارن، باید چکار کنم؟