سلام۴ ساله ازدواج کردم، یه دختر ۱ ساله دارم و بچه دومم توی راهه، یه ماهی هست که متوجه شدم شوهرم با یکی چت میکنه، حس زنانه ام میگفت که یه دختره، وقتی به شوهرم گفتم، گفت نه خیالت راحت دختر نیست و یه گروه دوستانه اس، چند روزی بود که شوهرم بهم گیرای الکی میداد منم حسابی دلخور شدم و باهاش قهر کردم، ولی دیدم در عین بیخیالی از وقتی بیدار میشه مشغول چت کردنه و خوشحال، حسابی بهش شک کردم، زمانی شکم بیشتر شد که حتی موقع دستشویی رفتن هم گوشیشو با خودش میبرد، بالاخره توی یه فرصت که رفتش حمام، گوشیشو که قایم کرده بود پیدا کردم و دیدم بعله، با یه دختری چت میکرده و ظاهرا خیلی هم صمیمی شدن، دنیا روی سرم خراب شد، باورم نمیشد چیزی رو که میدیدم، سعی کردم آروم باشم، شوهرم از روی قیافه ام حال خرابمو فهمید و گیر داد که چی شده، مثل یه مرده شده بودم نمیتونستم حرف بزنم، بهش اعتراض کردم که چرا انقدر چت میکنه و حتما یکی توی زندگیشه، ولی اون کلا منکر شد، هنوز بهش نگفتم توی گوشیش چی دیدم، دنیام تیره و تار شده، به نظرتون همه چی رو بهش بگم؟؟؟ حالا من چیکار کنم دیگه بهش اعتماد ندارم