سلام خانمی هستم که ۳۰ سال از زندگی مشترکم میگذره حدود سه سال پیش متوجه رفتارهای نامناسب شوهرم با یکی از آشنایان شدم که خانمی شوهر دار وداماد دار است که البته همسرم انکار میکرد وبا وجود اطمینانم از این موضوع سعی کردم خیلی این موضوع رو کش ندم چون نمیخواستم که آبروریزی بشه وبچه هام مطلع بشن واین موضوع همیشه باعث آزارم بود اما مواردی پیش می آمد که اشتیاق شوهرم رو برای رفتن به جایی که اوهم آنجا بود میدیدم ووقتی که نارضایتی خود را اعلام میکردم اوشدیدا عصبانی شده وحتی قهر میکرد مدتی است که ناخواسته مدارکی به دستم افتاده که حاوی تماسهای اونا باهم صوتی وتصویریه که حاوی مطالبیه که نشان میده که روابط اونهاخیلی پیشرفته بوده که شرم دارم بیانش کنم
از وقتی عکس چت ها رو دیدم و ویس ها رو شنیدم هر لحظه یه فکر تو سرم می افته از شما میخام راهنماییم کنید نمیتونم تحملش کنم وقتی هم که در این رابطه با او صحبت کردم اولش شدیدا منکر شده که تو خیالاتی شدی واینا که میگی دروغه .یعنی اصرار داشت با قسم به من بقبولانه اون چیزی رو که باچشمم دیدم وبا گوشم شنیدم صحت نداره واین کارش منو بیشتر از خودش متنفر کرد که به این راحتی داره بازم دروغ میگه ونهایتا با تهدید از من خواست که مدارک رو از بین ببرم از شما میخام یه راهی جلو پام بزارین که چیکار کنم .