با سلام
جوانی 33 ساله هستم،8 سال از ازدواج من وخانمم میگذرد یک دختر 6 ساله دارم/در سه ساله اخیر اطرافیان حرفهایی از همسرم در رابطه با اینکه او دارد به من خیانت میکند زدند اما حقیقتش من چیزی دستگیرم نشد تا اینکه 4 ماهه پیش دختر 6 ساله ام به صورت ناگهانی در گوش من گفت مامان رو با یک آقا در وضعیت نامناسب دیده،در اون لحظه دنیا بر سر من خراب شد/خود زنم منکر شد تا جایی که این موضوع رو دخترم حتی به خانواده من هم گفت/تا مرز طلاق پیش رفتیم/اما به خاطر دخترم دوباره برگشتم/
حالا موندم سر دوراهی نمیتونم با این مسعله کنار بیام/دادگاه و مشاور میگفتن نمیشه به حرفهای یک بچه 6 ساله صرفا اعتماد کرد/ولی دلم به شدت سیاه شده نسبت بهزنم/در این مدت به انواع مختلف مانند کنترل پیامها و تماسهاش و ردیابی موقعیت مکانی همسرم و…کنترلش کردم.جچیزی دستگیرم نشد متاسفانه یا خوشبختانه/حالا به نظر شما این خیانت شکل گرفته و یا یک شک بی مورده؟
دوستان نظرشون رو صریح بگن ممنون میشم
در ضمن اگر دختر 6 سالم رو کسی بود که وقتی من سر کارم ازش نگهداری کنه بلاشک طلاقش میدادم/چون یک دختر شش ساله و با شناخت من از دخترم بدون دلیل و نشانه حرفی رو نمیزنه و اصلا دروغ نمیدونه چی هست/