من یکساله ازدواج کردم، با رضایت کامل همسرم ازدواج کردم، اما از قبل کسی را دوست داشته، یک ماه بعد ازدواج متوجه رابطه شان شدم و خواستم طلاق بگیرم اما قسم خورد که فراموشش میکنه، حالا بعد یکسال دوباره متوجه رابطه شان شدم، اما فقط چت و گفتگو، خیلی داغونم، بهم ریخته م، از طرفی خیلی دوسش دارم، و مدام به کشتن طرف و بعد خودکشی فکر میکنم، حتی دوباره به همسرم گفتم حاضرم طلاقت بدهم، اما میگه خودمو میکشمو و ازین حرف ها، از طرفی میدونم که اون یارو فقط میخاد ازش سو استفاده کنه، دیگه به اخر خط رسیدم، روزی دوبسته استامینوفن کدئین میخورم، لطفا کمکم کنید