من احساس می کنم افسردگی دارم ولی نمی دانم چکار کنم و حالم خیلی بد هستش .
از طرفی همسرم به من خیانت می کنه و این مسئله رو نمی دونم چکار کنم و چطور رفتار کنم چون فکر می‌کنه من نمی فهمم و این من رو نابود کرده آخرش چکار باید کرد چند ماهه ازش دور شدم که دستم به خون نخوره اما هر روز بدتر می کنه الان دارم برمیگردم که دیگه برم کار رو یکسره کنم به ذهنم رسید که با کسی در میان بگذارم آمدم داخل سایت شما .اگر میشه جواب رو ایمیل کنید