با سلام
من یه دختر ۲۰ساله و متاهل هستم مادرم به پدرم خیانت کرده و من از این موضوع اطلاع دارم متاسفاته بخاطر شرایط روحی بد اون موقع به شوهرم گفتم و بعدا متوجه شدم شوهرم با مادرم تلفنی حرف میزنه پیام میده از هر کدوم میپرسیدم میگفتن تو دیوونه شدی چرت و پرت میگی اما وقتی گفتم پرینت تلفن بگیریم هر دو به غلط کردن افتادن من واقعا شک دارم حس ششم قوی دارم و چند وقته شدیدا فعال شده نمیدونم باید چیکار کنم نمیشه ام دم به دقیقه به شوهرم بگم تو خیانت میکنی لطفت راهنماییم کنید