سلام خسته نباشین،من20سالمه دیشب توگوشی پدرم ی سری پیام دیدم که با ی خانوم چت کرده بودن و یک سری حرفا بینشون رد و بدل شده بود کفکرمیکنم بهشون دیوونه میشم،به هیچ کسم نمیتونم بگم که چی دیدم و چیشده اصلا نمیدونم باید چیکارکنم میشه یه راهنمایی کنید🥲