سلام مردی42 ساله هستم که 10 سال از ازدواج با همسرم می گذرد که متاسفانه بدلیل آنچه که همسرم می گوید به او بصورت کلامی اظهار عشق نکرده که اینکار باعث سردی او گردید اکنون دوباره با رفع این مشکل دوباره به بنده ابراز عشق شدید می نماید اما متاسفانه 2 ماه است(2هفته است که روابط مان خوب شده) که با یکی از همکاران آقا خود از طریق تلگرام روابط خیلی بدی داشته(متنی) که بنده بطور اتفاقی متوجه و حتی پیامهای بین خود را پاک می کند تا بنده نبینم اما حتی تا روز گذشته با ایشان چت می کند با این موضوع چکار کنم؟ آیا به او اطمینان کنم در ابراز عشقش؟ آیا درحال بازی دادن بنده است؟