سلام
با خانمی 11 ماه دوست هستم برای ازدواج
بعد از 3 ماه از آشناییمون پسری بمن پیام داد که دوس دختره منو ازم گرفتی و هفته پیش باهم در هتلی تنها شدیم و سکس داشتیم و عکس دوتاییشونو نشون داد
اون خانوم دست روی قران گذاشت که دروغه
اول رابطه اذعان داشت که دندانپزشکه و بعد اعتراف کرد دروغ گفته و دیپلمس
گذشت و خوب شدیم تا اینکه مجدد آقای دیگه ای پیام داد و همون حرفارو زد و عکس دوتاییشونو نشون داد
بازهم گذشتم و ازش خواستم هرچیزی که اول رابطه بوده بگه و قسم خورد چیزی دیگه ای نیست
تا چند روز پیش که بهم ثابت شد باز هم همون اوایل با آقایی خونه رفته و یک صبح تا شب بیرون بودن
دیگه به سیم آخر زدمو کات کردم
من یک مهندس برق ارشدم و از شرایط مالی و اجتماعی خوبی برخوردار هستم
راهنماییم کنید که این رابطه اررزش ادامه دادن داره؟