با سلام . با آقایی که 10 سال از من بزرگتر و 45 ساله است مدت دوسال دوستی داشتم.ایشان قصدشون ازدواج بود و من هم با اینکه ایشان قبلا طلاق گرفته بودند مشکلی نداشتم. تا اینکه خیلی اتفاقی از طریق اینستاگرام عکسی و دیدم که ایشون و اون خانم و خانوادشون در یک مهمانی بودند که مربوط به 4 ماه پیشه. ایشان ابتدا کتمان کرد ، بعد گفت رابطه ای با ایشون ندارم.
من واقعا ایشون و دوست داشتم و الان این موضوع خیلی برام سنگین هست.
من باید چکار کنم؟