سلام.من ۴۵ سالمه و یه دختر و شوهر دارم که مرد خوبیه.تا چند سال پیش ربطه ما خوب بود که متاسفانه شوهر خواهرم وارد زندگیم شد و با منطرح دوستی ریخت چند سالی بود که پنهانی با هم ربطه داشتیم و من با اینکه تو دلم احساس گناه میکردم ولی نمی تونستم باهاش کات کنم تا اینکه یه سال پیش دخترم به رابطه ما پی برد و تهدیدم کرد که اگه با سیروس ادامه بدم به پدرش میگه.منم قبول کردم و دخترم رفته بود مرده رو هم تهدید کرده بود تا اینکه یه ماه پیش فهمیدم دخترم هم به دام اون شیاد افتاده و باهاش رابطه داره.حتی براش عکس لختی می فرسته.وقتی بهش گفتم گفت اگه کاری به کارشون داشته باشم ماجرا رو به پدرش میگه و عکسهای من و با اون مرد به پدرش نشون میده.واقعا داغونم چیکار میتونم بکنم؟