سلام خدمت مشاوره عزیز لطفا کمک کنین از این حال و وضع لااقل اروم تر شم (ازدواج م سنتی بود وقتی بعد از یک سال عقد به ماه عسل رفتیم شخصیت واقعی همسرم شناختم عصبی شکاک زود رنج بدبین و فوقالعاده بددهن ، خلاصه بگم چندین بار اومدم قهر با وسطاط بزرگترا برگشتم تا اینکه دخترم که الان هشت سالش هست اون موقع یه ساله بود اومدم برا طلاق بعد یه سال تعهد کتبی و محضری داد که دیگه نه دست بزن داشته باشه نه اون رفتارای زشت ش تکرار کنه خوب بود تا بعد از اینکه بچه دوم باردار شدم شش ماهه باردار بودم که دوباره برگشت به اصل خودش و همون رفتارای شدیدا خشمگین و زشت ، خیلی تحمل میکردم و سکوت مطلق تا اینکه دیدم علاوه بر تموم این ظلم هایی که بهم میشه با گوشیش هم خیانت میکنه دیگه بیرون هم خیانت میکرد یا نه راستش نمیدونم ی وقتایی دیر میومد مستقیم میرفت حموم هرچه بیشتر سکوت میکردم رفتارتی زشتش بیشتر میشد بی احترامی تحقیر گوشیش هم رمز داشت جرات نمیکردم برم سمت گوشیش و اینکه کارت حقوقش هم اصلا ازش خبر نداشتم حتی سال به سال ی جفت کفش برام نمیخرید اما فقط کارت یارانه که ماهانه برا چهار نفرمون واریز میشد به من داده بود خلاصه همه جژییات گفتم ، حالا که چهار ماه اومده بودم قهر چندین بار اومدم دنبالم نرفتم و دیگه میخواستم واقعا جدا شم و بچه هام بردارم بجا مهریه م چون هراز گاهی هم بچه هام میزد دخترم میره کلاس دوم پیرمم تقریبا دو سالش متاسفانه وقتی شنید که دیگه هیچ جوری حاضر نیستم برگردم خودکشی کرد ، قبلا هم اقدام به خودکشی داشت ولی من مانع ش میشدم الان تمام وجودم شده عذاب وجدان که من باعث مرگ ی انسان شدم لطفا کمک کنین بخاطر بچه هام حالم خوب شه