سلام خسته نباشید.
من ۲۰ ساله هستم و شاغل.
با اینکه همیشه دوست داشتم که دوست دختر داشته باشم هبچ وقت غرورم اجازه نمیده که وارد عمل بشم و از طرفی هم احساس میکنم که با احساسات ان دختر بازی میشود .و وقتی که میبینم دوستانم همه دوست دختر دارن من احساس سرخوردگی دارم.به نظرتون احساس من درسته؟؟
چطور میتونم حلش کنم؟