سلام وقتتون بخیر، من یه دختر ۲۲ ساله ام، ۷ ساله که با یه پسر ارتباط داریم و قصد ازدواج داریم خیلی همو دوست داریم و خانواده ی اون هم منو خیلی دوست دارن، ولی خانواده ی من مخالف هستن و به هیچ عنوان رضایت نمیدن، پدرم از وقتی فهمید باهام قهره و حدود چهار ساله باهام صحبت نمیکنه. کل زندگیو برام زهر کرده. راهی هست که من بتونم بدون رضایت پدر ازدواج کنم؟