من و عشقم دختر دایی و پسر عمه هستیم منو عشقم بسیار زیاد به هم علاقه مندیم میخواستم بدونیم یعنی ما نمیتونیم باهم ازدواج کنیم؟؟؟یعنی از نظر ژنتیکی نمیتونیم همسر هم بشیم؟؟
+من تالاسمی هم هستم