سلام من ۱۷ سالمه
با پسری که خیلی دوسش دارم یکسال است که باهم هستیم واز همان اول رابطه بعد چندمدت غیر از عکس صورتم و باحجاب ازمن عکس لختی خواست وبخاطر همین خواسته اش بارها باهم دعوا وحتی بعضی مواقع کات کردیم وباز باهم خوب شدیم و من عاشقش هستم و عکس میدادم بخاطر اینکه اگه نمیدادم اون قهر میکردو بعضی مواقع هم رابطرو تموم میکرد چون میگفت اگه میخوای با من باشی باید عکس هم بدی چون من نمیتونم از عکس خواستنم بگذرم اما من عکسارو تو مخفی و در تلگرام میدادم او قبلا دوست دختر های زیادی داشته که از انها هم عکس گرفته به گفته خودش من براش مثله بقیه نیستم و فرق دارم واز همه دخترا براش بهترینم ودر شرایطی بود که برادری داشت که خیلی باهم خوب بودن و همو دوست داشتن تازه فوت کرده بود اما حوصله من راداشت و با من دردل میکردحتی همون روزا تولدم بود وتبریک زیبایی برام فرستاد و به فکرم بودمن واقعا دوست داشتنش را فهمیدم والان همچنان رابطه ما ادامه داردبعضیمواقع که من اشتباه میکنم دلخور میشود ولی میبخشدو دوستم دارد اما از خواسته عکس خواستنش هم نمیتواند بگذرد دسته خودش هم نیست به نظر خودم البته
اما من واقعا از عکس دادنم پشیمان شدم و وجدانم دیگه اجازه نمیده عکس بدم و مخالفم ونمیخواهم عکس بدم آیا راهی است که رفتارشو تغییر بدم که عکس نخواد؟؟