سلام دختر ۱۱ ساله ای دارم که اصرار شدیدی بر گرفتن مهمانی با هم کلاسی هایش را دارد، من دچار تومور در ناحیه گردن هستم و با توجه به اینکه خانواده ها معمولا اجازه تنها آمدن دختر به این سن رو به مهمانی نمیدهند، من مجبورم که پذیرای مادرها باشم و این از توان جسمی من خارجه، به دخترم گفتم که این مهمانی را موکول کند به روز تولدش، اما کوتاه نمیاید،هربار درگیری شدید لفظی بین ما شکل میگیرد، لطف میکنید که راهنمایی بفرمائید؟