ضمن سلام و خداقوت.من پسری 28 ساله هستم دو سال پیش از همکارم خوشم اومد وقتی بهشون پیشنهاد دادم جواب رد داد ولی من هی اصرار کردم میدونسم منو میخواد ولی چیزی جلوشو گرفته بلاخره قبول کرد و من به خواستگاریش رفتم ولی بعد دوست پسرش اومد جلو و ی چیزهایی بهم نشون داد ک خیلی بهم ریختم ولی اون دختر کاملا دختر خوبی است و من تو محیط کار واقعا ازشون خوشم میاومد وقتی فهمیدم بازم دوسش داشتم میدونستم که اولین دوست پسرش بود و اشتباه کرده و خودش بارها بهم گفته .ما همچنان از طریق مجازی باهم حرف میزنیم و کاملا میدونم دختری هست که دیگه این اشتباهاتو نمیکنه ولی من و خانوادم کاملا مذهبی هستیم نمیدونم چیکار کنم.تو این دوسال که هرچند وقت یکبار همدیگرو دیدیم و هروقت ک میبینمش میفهمم که دختر نجیب و مهربون و خانواده دوسته.ازتون کمک میخوام که من چه کنم؟میدونم که دیگه با هیچکس دوست نخواهد شد و دیگه اشتباهاتشو تکرار نخواهد کرد..ازتون میخوام راهنماییم کنید که با عقل برم جلو یا قلب