دختر

بلوغ یکی از حیاتی ترین مرحله زندگی انسان محسوب می شود.

این دوره برای دختران دوره بسیار پر اهمیت و حساس در زندگی آنها به حساب می‌آید.

نشانه های بلوغ دختر

 • آنها با داخل شدن به این دوره شاهد تحولات فراوانی در شرایط ظاهری.
 • روانی و رفتارهای اجتماعی خود خواهند بود.

این دوره با آشکار شدن خصوصیات ثانویه جنسی آغاز می‌شود .

و تا تکمیل شدن بلوغ جسمانی ادامه پیدا می کند.دختر

 • در این زمان تحولات فیزیکی پر اهمیتی در بدن دختر ها ایجاد می شود .
 • که منجر به وجود آمدن تحولات بافت چربی در بدن.
 • رشد کردن سریع  استخوان ها.
 • بلند شدن قد.
 • آشکار شدن تحولات جسمی و جنسی.

مراحل بلوغ دختر

بلوغ  دارای ۴ مرحله می باشد:

 • مرحله ی پیش از بلوغ که میان ۱۰ تا ۱۲ سالگی می باشد.
 • البته ممکن می باشد که بلوغ جسمی هم در این مرحله رخ دهد.
 • مرحله ۱۳ و ۱۴ سالگی که مرحله بلوغ جسمی محسوب می شود.
 • مرحله ی پس از بلوغ که مرحله ۱۵ تا ۱۶ سالگی محسوب می شود.
 • مرحله ی ۱۷ تا ۱۹ سالگی که اول بلوغ  است.
 • و مرحله تکامل رشد کردن جسمی می باشد.

دختر

تحولات جسمی بلوغ در رابطه با دختران

 • بلوغ  یعنی به تحولات جسمی و روانی .
 • که به صورت سلسله مراتب به دنبال یکدیگر رخ می دهد.
 • و در آخر این دوره دختران نوجوان،زمینه و اطلاعات کافی .
 • در رابطه با جسم و روان را برای زن شدن پیدا خواهند کرد.

نشانه های جسمی بلوغ علاوه بر تحولات هورمونی در بدن از طریق مغز اداره می‌شود.

و رابطه مستقیمی با تخمدان در دختران می باشد ظاهر خواهد شد. دختر

آشکار شدن تحولات بدنی در دوره بلوغ دختران دارای تغییر می باشد.

بیشتر دختران در سن ۹ تا ۱۳ سالگی اولین تغییرات دوران بلوغ خود را از خود  بروز می‌دهند.

۱ تا ۲ درصد از جمعیت ، آغاز شدن تحولات بلوغ را خارج از این محدوده سنی تجربه خواهند کرد .

که این اشخاص از لحاظ بلوغ زودرس و یا بلوغ دیررس بررسی می‌شوند.