سلام من تازه ازدواج کردم ..ولی نمیتونم دخول انجام بدم ..رفتم دکتر گفت پردم از نوع حلقوی هست ..نه تنها موقع رابطه وارد واژنم نمیشه بلکه اصلا نمیتونم و خیلی سوزش دارم احساس کشیده شدن اون قسمت برام عداب اوره و درد داره توروخدا بگید چه کنم😔😔