وقت بخیر …بنده 23سالمه و همسرم 28سال …هشت ماهه عقد کردیم مشکل من اینه که ایشون هیچ گونه مهر و محبت نسبت به من ندارع من حس میکنم منو دوست نداره وقتایی که از سرکار میاد بیشتر با دوستاشه تا من …حتی یبار نشده به من پیشنهاد بده بریم بیرون باهم باشیم بهشم میگم میگه من مشکلی ندارم از لحاظ بقیه چیزا خوبه فقط مشکلش اینه بهم توجه ندارع عیشوقت جایی میرم پیگیر نمیشه کجا هستم چیکار میکنم دلش برام تنگ نمیشه من دارم خیلی اذیت میشم بهش میگم بریم مشاوره میگه من مشکلی ندارم حتی یبار بهم ابراز علاقه نکرده منم که میکنم به مسخره میگیره اگه ناراحت باشم از دستش براش مهم نیس از دلم در نمیاره این منو آزار میده دیگه نمیدونم واقعا باید چیکار کنم خسته شدم