سلام وقت بخیر
من میاز به کمک دارم لطفا به من کمک کنیم به لحاظ روحی اصلا حالت مساعدی ندارم