با سلام
یکی ازدوستانم چندسال پیش تشخیص اسکیزوفرنی گرفت ولی هیچ وقت با تعهد دارو درمانی رو انجام نداد. هربار که خیلی حالش بد میشد چند وقتی داذو میگرفت و بعد رها میکرد. بماند که خانواده‌ش مذهبی هستن و بعد از چند سال مقاومت برای پذیرش این ماجرا پیش دکتر بردنش. خیلی هم مذهبی‌ن و دنبال این بودن که با تومل به خدا شفا بگیرن
میخواستم روانپزشکی رو بهم معرفی کنید که این گروه از اختلالات رو ببینن