درمان افسردگی بدون دارو

افسردگی در بین ما در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

جدا از دلیلی که باعث آشکار شدن آن می شود .

برای معالجه آن بسیاری از پزشکان  شیوه های غیر دارویی را پیشنهاد می‌کنند.

اگر دچار افسردگی می باشید این روش ها به شما کمک خواهد کرد.

 • هر ساله افسردگی نزدیک به ۱۶  میلیون از افراد را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .
 • و بسیاری از همین اشخاص از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند. 

برخی از داروهای ضد افسردگی منجر به افزایش پیدا کردن آن خواهد شد.

برای افسردگی  معالجه های غیر دارویی موجود می باشد .درمان افسردگی بدون دارو

که شامل موارد زیر می شود:

ورزش کردن

 • ورزش کردن می تواند افسردگی را بهتر کند .
 • و با تغییر تعادلات مواد شیمیایی در مغز یعنی نوراپی نفرین.
 • و سروتونین و همین طور امکان دارد  اندروفین  را به آزاد کردن بپردازد .
 • و همینطور ماده ای که مسئول افزایش دادن سرعت دونده می‌باشد.
 • ۳ تا ۵ بار ورزش کردن در ایروبیک مانند:
 • پیاده روی تند بر روی تردمیل بهترین نوع ورزش می باشد.

درمان افسردگی بدون دارو

معالجه با نور

 • در طول روزهای کوتاه و کم نور در زمستان.
 • برخی از اشخاص دچار یک نوع افسردگی .
 • به اسم اختلال عاطفی فصلی خواهند شد.
 • شیوه ساده برای معالجه کردن این می باشد .

که شما نزدیک کمی نور روشن مثل نور بیرون قرار بگیرید.

معالجه به صورت کلی با جلسه های روزانه ۱۵ دقیقه ای.

و بیشتر شدن آن به دو ساعت در روز آغاز می شود.

تنظیم کردن وقت به شدت علائم های بیماری .

و زیاد بودن نور وابسته می باشد.درمان افسردگی بدون دارو

عاملی که دکتر می‌تواند مشخص کند.

اگرچه این معالجه افسردگی به صورت قطعی درمان نمی‌شود .

ولی می‌تواند علائم های بیماری را در برخی از موارد پس از دو روز کاهش دهد.

ثبت کردن حالت های روزانه

 • معالجه ای که به اشخاص یاد می‌دهد .
 • که تفکرات مثبت به چه صورت می تواند افسردگی را کاهش دهد.
 • دارا بودن دفتر یادداشت روزانه می توانند به شما یاری دهد.
 • تا وقایع بد  شما را از پای در نیاورد.درمان افسردگی بدون دارو