من دانشجوی سال آخر روانشناسی هستم(دختر 24 ساله) در خانواده ای پرتنش و ناسازگار بزرگ شده ام به طوریکه هر روز در خانه دعوا و تنش بوده.اعضای خانواده ام به شدت عصبی هستند و با یک کلمه ساده هم خشمشان لبریز میشود و دعوا به راه می اندازند با اینکه هنوز مجرد هستم و با آنها زندگی میکنم سعی میکنم که تا حد ممکن با آنها حرف نزنم و چیزی نگویم تا دعوا راه نیندازند.در مورد خانواده ام هیچ کاری نمیتوانم بکنم چون ناراحتی اعصاب دارند و به هیچ حرفی گوش نمیدهند.معمولا از صبح خودم را در اتاق حبس میکنم و درس میخوانم تا شب که بروم بخوابم چون اگر جلوی چشمشان باشم دعوا راه می اندازند.من بیماری میگرن خفیف هم دارم که برایش دارو مصرف میکنم.من مشکل اضطراب مزمن و افسردگی شدید دارم چندین تست پیش مشاور انجام دادم که این موضوع را تایید کرد.من شرایط مالی رفتن مداوم پیش مشاور را ندارم آیا در این شرایط راهی برای درمان افسردگی شدیدم وجود دارد؟اگر وجود دارد لطفا بگویید چون علارغم شرایط بسیار سختی که دارم دارای اراده بالایی هستم.