درمان فوت فتیش

فتیشیسم یکی از انحرافات جنسی محسوب می شود.

که دارای مترادف های متنوعی مثل:

 • فتیشیسم، پرداختن به شی پرستی و بت پرستی است.
 • که تمام آنها دارای یک معنا می باشد.

اشخاصی که دارای اینگونه انحرافات جنسی فوت فتیش می‌باشند.

 • از راه فکر کردن و  پرداختن به لمس کردن و یا حتی لیسیدن پا .
 • و همینطور اشیاهایی که به آن ربط دارند مانند :
 • کفش و جوراب و غیره به لذت جنسی خود دست پیدا می کنند.

اینگونه اشخاص یا به صورت کلی قادر به  ایجاد کردن رابطه جنسی نمی باشند.

و یا اگر هم قادر باشند به دشواری می توانند رابطه ای را به وجود آورند.

برخی از روانشناسان بر این باورند که :درمان فوت فتیش

پرداختن به شی پرستی یک نوع جایگزین شدن برای کمبودهایی می باشد.

که فیتیش برای پرداختن به پر کردن آن به پا پناه خواهد برد.

درمان فوت فتیش

دلیل فتیشیسم 

بر طبق تجربیات بالینی این گونه انحرافات جنسی  و یا بیماری های جنسی  .

و همینطور شی پرستی، در تجربیات دوران کودکی شخص ریشه دارد.

به طور مثال شخصی که بیان می کند.درمان فوت فتیش

 • هنگامی که من سه یا چهار ساله بوده ام .
 • پای یکی از اعضای خانواده را به بوس کردن می‌پرداختم.
 • و همینطور به ناخن های لاک زده  علاقه‌مند بودم. 

و یا شخص دیگری بیان می کنند .

 • هنگامی که اعضای خانواده  دورهم در میز ناهار خوری .
 • برای خوردن غذا در حال نشستن می باشند .
 • من زیر میز به پای آنها می نگرم.
 • و برخی اوقات با آنها بازی می کنم.

پیامد انحراف جنسی فتیشیسم 

 • مانند دیگر انحراف های جنسی اشخاصی که دارای این گونه تمایلات می باشند .
 • از آنجایی که این اشخاص برای ایجاد کردن رابطه سالم قادر نمی‌باشند .
 • با گذر زمان مبتلا به پریشانی روانی و همینطور افسردگی خواهند شد.

از آنجایی که مرکز توجه جنسی اشخاص شی پر ست به پای جنس مخالف خود می باشد.

این گونه اشخاص قادر به برقراری رابطه جنسی به صورت طبیعی نمی باشند.

و نمی‌توانند به تشکیل دادن خانواده بپردازند .درمان فوت فتیش

و البته آنهایی هم که به تشکیل دادن خانواده می‌پردازند .

در نهایت از یکدیگر جدا خواهند شد.