با سلام.دختری هستم 25 ساله.بسیار پایبند به اصول اخلاقی.تازگی ها با پسری آشنا شده ام که بسیار به من ابراز علاقه می کند و یک سال بزرگتر است.و قصدش ازدواج است.من را عاشقانه دوست دارد.من هم عاشق معرفت و مرام او شده ام.اما متاسفانه گذشته ی خوبی ندارد.می گوید از سن 16 سالگی تا همین دو هفته پیش با خیلی ها بیش از هزار بار رابطه جنسی داشته ام و همه کار هم کردم.اما به خاطر تو گذاشتم کنار.حتی جلوی خودم توبه کرد.نمی دانم چکار کنم آیا او را بپذیرم یا خیر.در ضمن من حس میکنم اگر با همچین کسی ازدواج کنم نجس میشوم و احساسگناه شدید از ازدواج با چنین فردی میکنم.و همچنین حس میکنم خدا من را نمی بخشد اگر زن او شوم.در ضمن اعتماد به او بسیار سخت است.اگر دوباره سراغ این چیزها برود چه.در ضمن من وسواس فکری دارم و ارامش فکر ندارم به هیچ عنوان.اگر با او ازدواج کنم بدتر هم میشوم.لطفا کمکم کنید.ایا باید مشاوره ازدواج رفت.